Quy định đăng tin

  1. Tin đăng phải sử dụng Tiếng Việt có dấu, đúng chính tả, đúng quy cách văn tự, câu từ mạch lạc rõ ràng, không được dùng từ ngữ tục tĩu trái với thuần phong mỹ tục hoặc lạm dụng từ lóng.
  2. Phải sử dụng đúng hình ảnh của Bất động sản, mỗi tin không quá 15 ảnh, dung lượng mỗi ảnh tối đa 2Mb, hình ảnh không được chứa các nhãn liên quan tới quảng cáo khác không liên quan tới Bất động sản đang chào bán/cho thuê (VD: Địa chỉ website của bên thứ 3, Logo của nhãn hiệu không liên quan...).
  3. Chỉ cho phép đăng tin có nội dung chào mua bán hoặc thuê/cho thuê Bất động sản. Tin đăng phải chọn đúng phân loại Bất động sản. Không đăng tin trùng/lặp nhiều lần. Không được lạm dụng đường liên kết (URL/Link) trong mô tả tin đăng nhằm mục đích khác ngoài tham chiếu cho Bất động sản đang rao bán/cho thuê.
  4. Tin sẽ được đăng ngay tức thì! Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chủ động biên tập lại hoặc có thể xóa tin nếu vi phạm quy định đăng tin.
  5. Tin rao có thời hạn tối thiểu 03 tháng hoặc cho tới khi người đăng gỡ bỏ tin khỏi website. Sau 03 tháng, tin rao có thể sẽ được quản trị hệ thống xóa bỏ.