ihome

ihome

@poliland

Công ty Cổ phần Poliland (Nhà thầu Poliland) là nhà thầu chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, thi công xây dựng với hơn 10 năm kinh nghiệm thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, và công trình hạ tầng giao thông…

Năm 2018, Poliland mở rộng thêm lĩnh vực Bất động sản chuyên kinh doanh, môi giới, tiếp thị và phân phối các dự án Bất động sản trên khăpcs cả nước.