Previous
Next

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN

Cử nhân Tài năng ISB BBUS Cử nhân Kinh doanh Western Sydney BBUS Du học bán phần UEH-ISB Pathway BBus

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ

Thạc sĩ Kinh doanh Western Sydney MBA Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ISB MBA Thạc sĩ Điều hành cấp cao UQAM EMBA

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN

Cử nhân Tài năng ISB BBUS Cử nhân Kinh doanh Western Sydney BBUS Du học bán phần UEH-ISB Pathway BBus

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ

Thạc sĩ Kinh doanh Western Sydney MBA Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ISB MBA Thạc sĩ Điều hành cấp cao UQAM EMBA

Làm việc tại Flatcloud Company

Thạc sĩ Kinh doanh Western Sydney MBA Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ISB MBA Thạc sĩ Điều hành cấp cao UQAM EMBA​
Nhằm đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế quốc tế toàn cầu, Viện ISB cung cấp chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh.
0 %
SINH VIÊN ĐẠT IETLS TỪ 6.5 SAU KHI TỐT NGHIỆP
0 %
SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY ĐA QUỐC GIA
0 +
ĐỐI TÁC GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Nguyễn Lê Khắc Tấn

Cựu sinh viên Chương trình Western Sydney BBus

“Sau khi kết thúc tất cả môn học tại ISB, tôi đã trở thành nhân viên chính thức ở vị trị Project Coordinator tại APOLLO.

Tôi nhận ra rằng, kỹ năng thuyết trình và tư duy phản biện là 2 kỹ năng quan trọng nhất giúp bạn ghi điểm trong quá trình ứng tuyển vào các công ty trong nước lẫn quốc tế.”

Nguyễn Lê Khắc Tấn

Cựu sinh viên Chương trình Western Sydney BBus

“Sau khi kết thúc tất cả môn học tại ISB, tôi đã trở thành nhân viên chính thức ở vị trị Project Coordinator tại APOLLO.

Tôi nhận ra rằng, kỹ năng thuyết trình và tư duy phản biện là 2 kỹ năng quan trọng nhất giúp bạn ghi điểm trong quá trình ứng tuyển vào các công ty trong nước lẫn quốc tế.”

Nguyễn Lê Khắc Tấn

Cựu sinh viên Chương trình Western Sydney BBus

“Sau khi kết thúc tất cả môn học tại ISB, tôi đã trở thành nhân viên chính thức ở vị trị Project Coordinator tại APOLLO.

Tôi nhận ra rằng, kỹ năng thuyết trình và tư duy phản biện là 2 kỹ năng quan trọng nhất giúp bạn ghi điểm trong quá trình ứng tuyển vào các công ty trong nước lẫn quốc tế.”

Previous
Next

Đăng ký tư vấn ngay luôn đi

Thạc sĩ Kinh doanh Western Sydney MBA Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ISB MBA Thạc sĩ Điều hành cấp cao UQAM EMBA​
0382 109 000

Đăng ký tư vấn ngay luôn đê